Đặc tính kỹ thuật của MCB ABB loại S200

Đặc tính kỹ thuật của MCB ABB loại S200

28/02/2024

ĐẶC TÍNNH KỸ THUẬT CỦA MCB ABB LOẠI S200

TECHNICAL CHARACTERISTICS OF ABB MCB S200 RANGE

Độ bền cơ: 20.000 lần đóng cắt; Độ bền điện: 10.000 đóng cắt

Sử dụng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong lắp đặt công nghiệp và dân dụng 

Được nhiệt đới hóa và có các dải sản phẩm đáp ứng các đường đặc tính từ nhiệt :

B(3In

Tư vấn ngayyy