Diễn giải kí hiệu chống sét lan truyền

Diễn giải kí hiệu chống sét lan truyền

27/05/2024

Bộ chống sét lan truyền OVR:  Bảo vệ chống sét đánh trực tiếp cho hệ thống và thiết bị điện. Khả năng cắt dòng xung sét năng lượng cao. Test với dạng xung sét 10/350, đáp ứng tiêu chuẩn IEC 61643-1. Phù hợp vớI tất cả hệ thống nốI đất (IT, TT, TNC, TNS, TNC-S)

ky hieu chong set lan truyen

OVR T2 N140275s P TS

Trong đó:

OVR T2 N1 40 275 s P TS

T1: Loại 1T2: Loại 2PLUG: loại tự bảo vệPV: dùng cho điện mặt trờiTC: dùng cho mạng dữ liệu

OVR T2 N1 40 275 s P TS

Hệ thống nối đất:

1N: 1 pha (bên trái) - trung tính (bên phải)

3N: 3 pha (bên trái) - trung tính (bên phải)

N1: trung tính (bên trái) - 3 pha (bên phải)

3L: 3 cực

4L: 4 cực

- : 1 cực

OVR T2 N1 40 275 s P TS

Dòng xả xung tối đa Imax 8/20

15KA - 40KA - 70KA - 120KA

Dòng xả xung đỉnh Iimp 10/350

15KA - 25KA

OVR T2 N1 40 275 s P TS

Điện áp hoạt động tối đa Uc:

660V - 550V - 440V - 385V - 320V - 275V - 150V - 75V

OVR T2 N1 40 275 s P TS

s: chức năng dự phòng an toàn

OVR T2 N1 40 275 s P TS

P: loại mô đun (pluggble)

-: loại khối (mono block)

OVR T2 N1 40 275 s P TS

TS: chức năng chỉ thị từ xa

Tư vấn ngayyy